Tel. (076) 504 55 60
banner photo1

Nieuwsberichten

Vacature bestuur SOFA BV

Vacature bestuurslid Sofa BV met een juridische (zorg gerelateerde) achtergrond

De organisatie

Sofa is opgericht door de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen (SAH) en behartigt de belangen van ruim 200 apotheekhoudende huisartsen in Nederland. Sofa BV is een landelijk opererende, jonge, ondernemende en ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. Sofa werkt aan betere zorg voor de aangesloten huisartsen en groeien hard. Sofa wordt gekenmerkt door veel eigen vrijheid, initiatiefrijke en hardwerkende collega’s en een prettige werksfeer waar humor en collegialiteit belangrijk is.

Sofa heeft ruim 80 medewerkers in dienst. Zij zijn werkzaam op het hoofdkantoor in Etten-Leur, in de buitendienst en in de eigendomsapotheken. Bij Sofa staat ondernemerschap bovenaan. We broeien graag op nieuwe ideeën, bekijken de markt van een andere kant, houden van een tikkeltje out-of-the-box. Dat maakt ons pioniers in de zorg.

Huisartsen zijn vandaag meer ondernemer in de zorg dan zorgverleners. Ze krijgen een taakuitbreiding door verschuiving van 2e- naar 1e lijnszorg. En dan hebben we het nog niets eens over de digitale wereld die ook steeds meer invloed krijgt op het vak ‘huisarts’. Efficiëntie is het toverwoord. En dat biedt Sofa.

Sofa is de partij die de (apotheekhoudende) huisarts helpt met het runnen van zijn praktijk. Dit zie je terug in praktijkbezoeken, het introduceren van nieuwe bestelwijze, invloed op de ICT-omgeving van de huisarts... en nog veel meer. Met deze werkwijze willen we dat de zorg toegankelijk, dichtbij en gemakkelijk moet zijn. Voor de huisarts. En voor de patiënt. 

Zo blijven wij de ondernemer. En kan de huisarts weer zorg verlenen. En de markt biedt nog veel meer kansen. En dat willen we ontdekken, uitbreiden... met jou als nieuw bestuurslid.

Sofa levert de o.a. de volgende diensten aan huisartsen:

 • Gezamenlijke inkoop van medicatie
 • Onderhandelingen met zorgverzekeraars
 • Ondersteuning in en optimalisering van de logistiek van de praktijk
 • Ondersteuning in certificering van de praktijk

Het bestuur

Ons bestuur bestaat uit 3 uitvoerende en 4 niet-uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden hebben als directie de dagelijkse leiding van de onderneming in handen en de niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht op de uitvoerende leden. Het niet-uitvoerende bestuur bestaat uit de voorzitter (een apotheekhoudend huisarts), een lid (een fiscalist) die de financiën in zijn portefeuille heeft, een lid (apotheekhoudend huisarts) die algemeen toezicht in zijn portefeuille heeft en een lid (een jurist) die de juridische (zorg gerelateerd) zaken in zijn portefeuille heeft. Het bestuur heeft een vacature voor een niet-uitvoerend bestuurslid, met een juridische, bij voorkeur zorggerelateerde, achtergrond.

De onderwerpen waarop het bestuur toezicht houdt zijn onder andere:

 • Strategie en beleid (ontwikkeling en uitvoering)
 • Financiën
 • Operationele zaken
 • Juridische zaken
 • Nieuwe ontwikkelingen

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar. Een bestuursvergadering duurt ongeveer 2,5 uur en kost ter voorbereiding ongeveer 2 uur. Vanwege extra vragen tussen de vergaderingen door is de tijdsbelasting buiten de vergaderingen om zo’n 3 - 6 uur per maand. In een bestuursvergadering leggen de directieleden verantwoording af en geven tekst en uitleg over o.a. bovenstaande zaken. De toezichthoudende bestuursleden stellen hierbij kritische vragen en zorgen ervoor dat de belangen van de organisatie niet uit het oog worden verloren. Het kan er in een bestuursvergadering stevig aan toe gaan, maar altijd met respect en een open houding naar elkaar.

Het profiel

Wij zijn op zoek naar iemand met juridisch profiel (ondernemingsrecht of notarieel recht), bij voorkeur met ervaring in de (huisartsen)zorg en/of de farmacie. We zoeken een zelfverzekerde, professionele en kritische persoon, die over relativeringsvermogen en humor beschikt. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Uiteraard moet de kandidaat over algemene toezichthoudende competenties beschikken. Daarnaast zijn wij specifiek op zoek naar de volgende competenties:

 • Secuur en accuraat
 • Vasthoudend
 • Het kunnen inzien en analyseren van gevaren en risico’s
 • Flexibel
 • Doelgericht

Aanbod en sollicitatieprocedure

De vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding per vergadering en voorbereiding daarvan. Daarnaast worden extra uren, reistijden en -kilometers vergoed. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw CV plus motivatie sturen naar de operationeel directeur: k.smulders@sofabv.nl .Mocht u vragen hebben over de functie dan kunt u bellen naar 076-504 55 60

Dit bericht delen:
Print Friendly and PDF