Tel. (076) 504 55 60
banner photo1

Producten & Diensten

Advisering

Uitvoerig advies over uw praktijkvoering
Leden kunnen bij Sofa terecht met alle adviesvragen over de algehele praktijkvoering. We ondersteunen u bij zaken als: 

• Toezicht en begeleiding bij de bouw, verbouw en inrichting van praktijkpanden.
• Advies op het gebied van samenwerking tussen huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, apotheken en
  overige eerstelijns zorgverleners.
• Advies en bemiddeling bij het opzetten van gezondheidscentra.
• Advies en begeleiding bij praktijkbeëindiging en -overname.
• Scholingstrajecten. 
• Begeleiding en advies bij vergunningaanvragen voor apotheekhoudende praktijken.

Word lid!
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een lidmaatschap voor uw praktijk? Vul het contactformulier in of bel (076) 504 55 60.

  • main slider photo
    "Als apotheekhoudend huisarts komt er heel wat op me af; in praktisch opzicht, maar ook op het gebied van certificering en opleiding bijvoorbeeld. Sofa neemt me veel werk uit handen. Door de centrale geneesmiddeleninkoop ben ik verzekerd van een goede marge en ook richting zorgverzekeraars sta ik nu veel sterker. Als eenling heb je altijd het gevoel dat er meer uit te halen is, dat kan met Sofa."