Tel. (076) 504 55 60
banner photo1

Producten & Diensten

Praktijkbegeleiding

Praktijkbegeleiding

De expertise van Sofa staat tot uw beschikking 
Onze ervaren specialisten geven op verzoek individueel praktijkadvies op locatie. Op basis van uw specifieke vraagstelling bieden we u onder meer:

  • Advies bij het opzetten van een handverkoopassortiment.
  • Implementatie van een GDS.
  • Ondersteuning en advies bij het optimaliseren van logistieke processen en voorraadbeheer.
  • Implementatie van een herhaalservice.

We spelen actief in op ontwikkelingen in de branche en bieden u brede ondersteuning, zoals: 

  • Opzetten en begeleiden van het multi-site certificeringstraject voor huisarts en apotheek.
  • Organiseren van specifiek op uw apotheekhoudende praktijk gerichte training voor het hele team.
  • Organiseren van informatie- en overlegbijeenkomsten voor apotheekhoudende huisarts.

Meer informatie
Gerichte praktijkbegeleiding is beschikbaar voor iedereen, niet alleen voor leden van de SAH. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. 

  • main slider photo
    "Als apotheekhoudend huisarts komt er heel wat op me af; in praktisch opzicht, maar ook op het gebied van certificering en opleiding bijvoorbeeld. Sofa neemt me veel werk uit handen. Door de centrale geneesmiddeleninkoop ben ik verzekerd van een goede marge en ook richting zorgverzekeraars sta ik nu veel sterker. Als eenling heb je altijd het gevoel dat er meer uit te halen is, dat kan met Sofa."