Tel. (076) 504 55 60
banner photo1

Over ons

Organisatie

Stichting Apotheekhoudende Huisartsen (SAH)
De Stichting Apotheekhoudende Huisartsen (SAH) is een belangenorganisatie van en voor apotheekhoudende huisartsen. We komen voort uit de DHV West Brabant en zijn in 1992 opgericht vanuit de gedachte dat we samen sterker zijn dan alleen. Er is nadrukkelijk gekozen voor een stichting met participanten. Zo kunnen we samen tot snelle besluitvorming komen. Belangrijke bevoegdheden liggen bij de algemene vergadering van participanten. Na de eeuwwisseling bleek ook het gezamenlijk inkopen van medicijnen en medische artikelen voordeel op te kunnen leveren voor de apotheekhoudende huisarts. Hieruit is Sofa BV ontstaan. 

 Activiteiten van Sofa
• Overleg met de zorgverzekeraars over de overeenkomsten farmacie en hulpmiddelen.
• Verzorgen van opleidingen voor haar leden op het gebied van kwaliteit (certificering) en bedrijfsvoering.
• Advisering op het gebied van declaraties en correcties van zorgverzekeraars, HIS, praktijkopvolging en
  problemen rond de personele bezetting van apotheekhoudende praktijken.
• Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld voor participanten en bestuurders.

  • main slider photo
    "Als apotheekhoudend huisarts komt er heel wat op me af; in praktisch opzicht, maar ook op het gebied van certificering en opleiding bijvoorbeeld. Sofa neemt me veel werk uit handen. Door de centrale geneesmiddeleninkoop ben ik verzekerd van een goede marge en ook richting zorgverzekeraars sta ik nu veel sterker. Als eenling heb je altijd het gevoel dat er meer uit te halen is, dat kan met Sofa."