Tel. (076) 504 55 60
banner photo1

Producten & Diensten

SOFA / Dokter&Kwaliteit - Multisite certificering

SOFA / Dokter&Kwaliteit  - uw praktijk steeds verder verbeteren

Als apotheekhoudende huisarts bent u verantwoordelijk voor goede medische- en farmaceutische zorg in uw praktijk. Maar weet u ook of uw patiënten tevreden zijn? En weten de zorgverzekeraars dat u veel aandacht schenkt aan kwaliteit en verbeterprocessen?

Met het kwaliteitscertificaat ISO 9001 laat u zien dat uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk actief is met het continue verbeteren van de zorg en daarnaast ook voldoet aan de wensen en eisen van patiënten, verzekeraars en overheid.

SOFA / Dokter&Kwaliteit - Kwaliteitseisen

Sofa (Dokter&Kwaliteit) vindt het van groot belang dat de bij haar aangesloten apotheekhoudende huisartsenpraktijken voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die Sofa jaarlijks opstelt. Sofa is op dit moment bezig met het traject om de ISO 9001 certificering te behalen.

Het kwaliteitsbeleid wordt vastgesteld en geformuleerd door de directie van Sofa en is gebaseerd op de normeisen die ISO 9001 daaraan stelt. Alle aangesloten praktijken dienen dan ook te voldoen aan de doelstellingen van het kwaliteitsbeleid van Sofa inclusief de geldende wet- en regelgeving, landelijke protocollen en richtlijnen. 

SOFA / Dokter&Kwaliteit: ISO 9001 kwaliteitscertificaat

Het ISO 9001 kwaliteitscertificaat voorziet in de behoefte van Sofa / D&K om goede zorg zichtbaar te maken en de kwaliteit van de zorgverlening steeds verder te verbeteren. Onafhankelijke en objectieve beoordeling vindt plaats op basis van de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001 en richtlijnen als de LHV- beroepsnorm voor apotheekhoudende praktijken en de NHG-standaard.

SOFA / Dokter&Kwaliteit  - Multisite certificering

Met behulp van het centrale kwaliteitsmanagementsysteem en de jaarlijkse interne auditbezoeken bewaakt Sofa of uw praktijk voldoet en ook blijft voldoen aan de door Sofa opgestelde kwaliteitseisen wat uitgevoerd wordt onder de handelsnaam Dokter&Kwaliteit. Daarnaast verzorgt Sofa de opleidingen waarmee u uw apotheek én huisartsenpraktijk certificeert volgens de richtlijnen van ISO 9001.  

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over ons certificeringstraject.

(Website http://www.dokteren.nl/kwaliteit)

  • main slider photo
    "Als apotheekhoudend huisarts komt er heel wat op me af; in praktisch opzicht, maar ook op het gebied van certificering en opleiding bijvoorbeeld. Sofa neemt me veel werk uit handen. Door de centrale geneesmiddeleninkoop ben ik verzekerd van een goede marge en ook richting zorgverzekeraars sta ik nu veel sterker. Als eenling heb je altijd het gevoel dat er meer uit te halen is, dat kan met Sofa."