Tel. (076) 504 55 60
banner photo1

Over ons

Bestuur SAH

Bestuursleden
Het bestuur van de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen (SAH) bestaat uit de volgende bestuursleden:

Willeke (W.E.C.) Wisse, voorzitter
Tom (T.) Kuiper, bestuurslid
Anneke (A.) Bögels, bestuurslid
Guido (G.M.R.) de Cock, bestuurslid
Ralph (R.E.) Koeleman, bestuurslid
Peter (P.) Tichelaar, bestuurslid
Wessel Mutsaerts, bestuurslid
Jaap Boersma, bestuurslid
Joris Linmans, bestuurslid

Tom (T.) Kuiper
Bestuurslid
Willeke (W.E.C.) Wisse
Bestuurslid
Guido (G.M.R.) de Cock
Bestuurslid
Joris (J.) Linmans
bestuurslid SAH
Stichting Apotheekhoudende Huisartsen
Jaap Boersma
bestuurslid SAH
Stichting Apotheekhoudende Huisartsen
Wessel Mutsaerts
bestuurslid SAH
Stichting Apotheekhoudende Huisartsen

Bestuursportefeuilles
Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een bepaalde portefeuille, waaronder:
• Zorgverzekeraars
• Apotheek Beheer/De 5 Sterren Apotheek
• Groothandel Sofa
• Aanbesteding groothandel
• Relatiebeheer
• Zusterorganisatie (AHC, SAH Friesland)
• LHV
• PR
• Commissie praktijkovername
• Commissie alternatieve mogelijkheden
• Commissie formularium
• Automatisering
• Certificering

Voordracht, verkiezing en herverkiezing
Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en vervolgens gekozen door de participanten en certificaathouders. Een bestuurstermijn duurt vier jaar en het zittende bestuurslid kan daarna tweemaal herkozen worden, tot een termijn van maximaal tien jaar.