Tel. (076) 504 55 60
banner photo1

Over ons

Organigram

Sofa staat onder bedrijfsvoering geleid door 2 directieleden. Deze directie legt verantwoording af aan het Sofa bestuur, bestaande uit apotheekhoudende huisartsen en specialisten. 

Voordracht, verkiezing en herverkiezing

Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en vervolgens gekozen door de participanten en certificaathouders. Een bestuurstermijn duurt vier jaar en het zittende bestuurslid kan daarna tweemaal herkozen worden, tot een termijn van maximaal tien jaar.

  • main slider photo
    "Als apotheekhoudend huisarts komt er heel wat op me af; in praktisch opzicht, maar ook op het gebied van certificering en opleiding bijvoorbeeld. Sofa neemt me veel werk uit handen. Door de centrale geneesmiddeleninkoop ben ik verzekerd van een goede marge en ook richting zorgverzekeraars sta ik nu veel sterker. Als eenling heb je altijd het gevoel dat er meer uit te halen is, dat kan met Sofa."